Lexline Kinnisvara ja Õigusbüroo OÜ (endise nimega Lexline Õigusabi OÜ) on loodud 2004. aastal jurist Ott Lammertson´i poolt, kes on ettevõtte ainuomanik ja juhatuse liige praeguseni.

Ettevõtte põhitegevuseks on 10 aastat olnud õigusalaste (tsiviilõigus) teenuste osutamine alates konsultatsioonidest kuni kohtumenetlusteni.

Aastate jooksul on paljude klientide vajadustest lähtuvalt ettevõte tegelenud ka klientide kinnisvara realiseerimisega, millest on väljakujunenud uus täiendav teenus: kinnisvara müügi vahendusteenus.

Oleme veendunud, et suudame pakkuda pädevat ja juriidiliselt kvaliteetset kinnisvaraalast teenust kõikidele, kellel on soov oma kinnisvara müüa, rentida või kes vajavad teemakohast konsultatsiooni.

Eristume paljudest teistest kinnisvarabüroodest oma laialdase õigusalase ja professionaalse asjaajamiskogemusega, näiteks kõiksuguste kinnisvaraalaste lepingute koostamisel.
Samuti omame head müügitöö- ja suhtlemiskogemust, mis on hädavajalik nii edukaks kinnisvara müügiks kui ka juriidiliste olukordade lahendamiseks.

Loe veel, millega oleme tegelenud

VALI SIND HUVITAV TEEMA:               

pilt2 (200 x 215)

KINNISVARA TEENUSED

 • Konsultatsioonid ja analüüsid - alati tasuta
  Müüdava või üüritava kinnisvara pakkumisele eelnev konsultatsioon, turuhinna analüüs ja müügi- või üürihinna kujundamine - teenus on kliendile tasuta.
 • Eksperthinnangu tellimine
  Kinnisvara müümisel või selle ostmisel panga finantseeringuga on vaja aktsepteeritava büroo eksperthinnangut (hindamisakt). Oma koostööpartnerite kaudu korraldame eksperthinnangu kiirelt ja parima hinnaga.
 • Kinnisvara ettevalmistamine
  Müüdava või üüritava kinnisvara ettevalmistamine, vajadusel selle viimistlemine. Objekti andmete kaardistamine ja pildistamine meie professionaalse fotograafi poolt.
 • Aktiivse müügi korraldus
  Kinnisvara aktiivne müük vajalikes müügikanalites, tutvustamine ja pakkumine vastavalt objekti müügiplaanile ja eripärale. Perioodilise aruandluse esitamine kliendile.
 • Läbirääkimised ja tehingu vormistamine
  Läbirääkimiste pidamine potentsiaalsete ostjatega. Suhtlemine ja dokumentide edastastamine ning tehingu korraldamine panga ja tehinguosalistega notaribüroos. Objekti üleandmise korraldus ja üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamine.
 • Juriidilised konsultatsioonid kinnisvara alal, esindamine kohtus
  Erinevate keerukate juriidilise olukordade lahednamine kinnisvaras. Nt kinnisvara kaasomandi küsimused, pärimisega kaasnevate situatsioonide lahendamine, kliendi esindamine lepingust taganemisel või muude õiguskaitsevahendite realiseerimisel.

 

ÕIGUSALA TEENUSED

 • Juriidilised konsultatsioonid tsiviilõiguse valdkondades
  Klientide esmane ja püsiklientide pidev nõustamine (konsulteerimine) peamistest õigusvaldkondadest tõusetunud olukordades ja küsimustes. Nõustamine võimalik ka telefoni ja e-kirja teel.
 • Hagimenetluste läbiviimine kohtus
  Tsiviil- ja haldusasjade kohtulik lahendamine, kliendi esindamine menetluses ja kohtuistungitel. Otsuste täitementlusse esitamine ja selle täitmise jälgimine.  (hagiavaldused, vastuhagid, õiguslikud vastuväited, kaebused, määruskaebused, apellatsioonkaebused).
 • Erinevate lepingute ja dokumentide koostamine
  Erinevate juriidiliste dokumentide korrigeerimine ja koostamine (lepingud, nõuded, taotlused, pretensioonid, töölepingud, lepingutest taganemised, ülesütlemised jne).
 • Kompromisside sõlmimine
  Kompromisside ja kohtuväliste kokkulepete leidmine läbirääkimistel ning vastavate lepete sõlmimine, klientide esindamine läbirääkimistel. Kogemuste põhjal võime väita, et mõistlik kompromiss on soodsam mõlemale poolele.
 • Ettevõtete asutamine, müük ning pankroti- ja likvideerimismenetlus
  Ettevõtete asutamise, müümise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise juriidiline korraldus. Pankroti, likvideerimise ja võlgade ümberkujundamisega seotud konsultatsioonid ja kliendi esindamine.

 

 

Müüdavad kinnisvaraobjektid
 
Meie kinnisvaraobjektid leiate kahe suurima kinnisvaraportaali kodulehelt:
 
 
 
 

Kui Teil tekkis küsimusi või soovite infot teenuste kohta, saate meiega ühendust võtta siitsamast alloleva vormi kaudu: