Kinnisvara


 • Konsultatsioonid ja analüüsid – alati tasuta
  Müüdava või üüritava kinnisvara pakkumisele eelnev konsultatsioon, turuhinna analüüs ja müügi- või üürihinna kujundamine – teenus on kliendile tasuta.
 • Eksperthinnangu tellimine
  Kinnisvara müümisel või selle ostmisel panga finantseeringuga on vaja aktsepteeritava büroo eksperthinnangut (hindamisakt). Oma koostööpartnerite kaudu korraldame eksperthinnangu kiirelt ja parima hinnaga.
 • Kinnisvara ettevalmistamine
  Müüdava või üüritava kinnisvara ettevalmistamine, vajadusel selle viimistlemine. Objekti andmete kaardistamine ja pildistamine meie professionaalse fotograafi poolt.
 • Aktiivse müügi korraldus
  Kinnisvara aktiivne müük vajalikes müügikanalites, tutvustamine ja pakkumine vastavalt objekti müügiplaanile ja eripärale. Perioodilise aruandluse esitamine kliendile.
 • Läbirääkimised ja tehingu vormistamine
  Läbirääkimiste pidamine potentsiaalsete ostjatega. Suhtlemine ja dokumentide edastastamine ning tehingu korraldamine panga ja tehinguosalistega notaribüroos. Objekti üleandmise korraldus ja üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamine.
 • Juriidilised konsultatsioonid kinnisvara alal, esindamine kohtus
  Erinevate keerukate juriidilise olukordade lahednamine kinnisvaras. Nt kinnisvara kaasomandi küsimused, pärimisega kaasnevate situatsioonide lahendamine, kliendi esindamine lepingust taganemisel või muude õiguskaitsevahendite realiseerimisel.