Kasulikud viited


Järgnevalt leiate viited kasulikele linkidele koos lühikese tutvustusega nende kasulikkusest  

•    Riigiteataja.ee – riiklik õigusaktide andmebaas, kasuliku uuendusena võimalik mugavalt jälgida viimaseid õigusakti muudatusi võrreldes eelneva redaktsiooni sõnastusega (võrdle redaktsioone) Lisaks saab lugeda õigusuudiseid jne. Riigiteataja kohtuteave – sellelt lingilt seal lehel on leitavad kõik avalikud maa-, ringkonna- ja riigikohtu lahendid.

•    Riigikohus.ee – väga asjalik ja põhjalik andmebaas juristidele oluliste riigikohtu lahendite otsimiseks. Õiguslikult harivad on ka riigikohtu analüütikute teemakohased analüüsid ja ülevaated.

•    Kohus.ee  ja  Juristaitab.ee põhjalikud leheküljed kõiksuguse info saamiseks seoses õiguslike küsimuste ja kohtumenetlusega, nt juhised kodanikule maksekäsu kiirmenetluse ja lapsele elatise väljamõistmise avalduse esitamisel, samuti ka juhised võla sissenõudmiseks välismaal.

•     Registrite ja Infosüsteemide keskus (Rik.ee)  millelt leiab enimkasutatavad jaotused:

– E-Äriregister – mille kaudu saab tasuta päringuna tuvastada nt kõikide ühingute  registri väljavõtteid (ettevõtte juhatuse liikmed B-kaardil) Samuti on tasuta nähtavad maksuvõlad ja esitamata deklaratsioonid.

– Ettevõtjaportaal – mille kaudu saavad ettevõtjad ID-kaardiga teostada erinevaid ettevõtte registrikande muudatusi, nt juriidilise aadressi muutmine, juhatuse muutmine jne.

– E-Kinnistusraamat – mille kaudu saab tuvastada aadressi või katastritunnuse järgi kinnistute omanikke, päringu hind: 1 euro. Samuti saab isiku nime või koodi järgi otsida talle kuuluvat kinnisvara, päring on tasuta.

– Karistusregister –  kõigile kättesaadavaks tehtud karistusregister on väga hea võimalus tööandjatel ja lepingupartneritel, sh. ka korterit üürile andes, tuvastada isiku tausta, päringu hind: 4 eurot.

– Ametlikud Teadaanded – mitmesuguste teadete, kutsete ja kuulutuste avaldamine avalikult, millega loetakse teade/kutse seaduse kohaselt edastatuks. Nt kohtute, kohtutäiturite, pankrotihaldurite ja notarite teated

•    Krediidiinfo.ee – Oluline portaal lepingupartnerite või nt üürniku finantsilise võimekuse hindamiseks, samuti äriühingu majandusaasta aruande ja bilanssidega tutvumiseks.

•    Inforegister.ee – analoogne Krediidiinfoga, kuid lisaväärtuseks on võimalik mugavalt ja tasuta päringuna tuvastada isikuga seotud kõikide äriühingute  loetelu.

•    Ehitisregister (ehr.ee) Samuti oluline register eramute, korterite tehniliste andmete vastavuse kontrolliks kinnisvarasektoris tegelevatele inimestele. Viimasel ajal pööratakse kinnisvara tehingutes suurt tähelepanu andmete õigsusele ehitisregistris.

•    Maa-ameti Geoportaal  (maaamet.ee) Eesti kaardirakenduste põhjalik andmebaas, mis on oluline töövahend kinnisvaraga tegelevatele inimestele. Katastritunnuse järgi on võimalik leida iga kinnistu aerofotoga varustatud maaüksuse plaan ning kaardikihte valides selgitada välja piiranguid.